HISTORIA

HISTORIA DHZ PATA

Založenie dobrovoľného hasičského zboru   Dňa 18. augusta 1885 bol Vojtechom Matiašovským, notárom, založený v obci Dobrovoľný hasičský zbor. Vojtech Matiašovský bol jeho predsedom a tiež veliteľom. Zbor mal 30 zakladajúcich členov, medzi ktorými boli Paldan, Soboň, Vyvodík a...

Aj oni boli súčastou nášho zboru....